Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa

Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa

1.450.000₫
Available Product: [VN] iPhone 12 Series 1450
[VN] iPhone 12 Series 1450
Color: Classic Black
Classic Black
Classic Black
Glossy Black
Glossy Black
Premium Gold
Premium Gold
Size: iPhone 12/12 Pro
iPhone 12/12 Pro
iPhone 12 Pro Max

Chương Trình Khuyến Mãi Đặt Trước :

- Để tham gia chuơng trình quý khách vui lòng điền mã "DATTRUOC" để nhận ưu đãi 300.000đ cho đơn hàng.

* Lưu ý :

- Không áp dụng với các chương trình sale off.
- Với đơn hàng đặt trước sẽ được giao sau 10-15 ngày sau khi La Sonmai hoàn thiện các giai đoạn chế tác thủ công.

-Quý khách vui lòng đặt cọc 50% giá trị đơn hàng đặt trước.

Tinh thần sản phẩm
Hoa sen mọc ra từ bùn nhơ mà không vấy bẩn, mùi hương lan rộng, khiến mọi người khoan khoái, vui vẻ. Vì thế dùng hoa sen để so sánh với mười loại thiện pháp mà Bồ Tát phải tu. Một trong mười loại thiện pháp đó là Xa rời tạp nhiễm (vô nhiễm). Khi tu hành Bồ Tát có thể dùng trí tuệ quan sát được tất cả các cảnh mà không sinh lòng tham. Tuy ở vào chỗ sinh tử ngũ trược nhưng cũng không bị tạp nhiễm, giống như hoa sen mọc ra từ bùn nhơ mà không bị nhiễm bẩn.