Lân Sư, iPhone Xs Max

1.990.000₫
Lân Sư, iPhone Xs Max

Lân Sư, iPhone Xs Max

1.990.000₫
Tinh thần sản phẩm
Một thiết kế dành riêng cho dịp Trung Thu năm nay. Đón lấy sự rộn ràng bắt mắt của không khí lễ hội, La Sonmai đem tiếng trống, sắc đỏ cam nóng rực vào sản phẩm của mình.