mơ hoa

Yêu như chưa yêu lần nào

MỘNG QUỲNH HOA

"Giữa màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng lên, quỳnh hoa trắng bung nở - hoàn toàn trinh bạch và diễm lệ, hết mình như một trái tim của kẻ say trong tình ái. Và khi yêu rồi thì thủy chung, một lòng trao trọn cho tình yêu, không màng đến những tư lợi tầm thường. Cách yêu ấy chẳng phải như đóa quỳnh kia sao: tận hiến và phô diễn hết thảy những tầng hương sắc để đáp lại lòng mong chờ của kẻ yêu hoa cho đến khi ánh dương đầu tiên mới rạng. 


Mộng Quỳnh Hoa chính xác là giấc mộng thực mà dung dị. Người ta có thể mơ và sống thực trong ấy như khi cuộc sống rót đầy tràn những cung vị yêu đương. Và ta nhận ra một điều: Tình yêu đích thực là khi ta hoàn toàn cho đi, hiến dâng trọn vẹn, và hết lòng yêu thương một ai đó mà có thể chẳng được đáp lại và cũng chẳng được nhận lại. "