Viên Mãn - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa
Viên Mãn - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa

Viên Mãn - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa

1.650.000₫
Available Product: [VN] iPhone 13 Pro 1650
[VN] iPhone 13 Pro 1650
Color: Premium Gold
Premium Gold
Premium Gold
Classic Black
Classic Black
Size: iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
Tinh thần sản phẩm
Hoa sen mọc ra từ bùn nhơ mà không vấy bẩn, mùi hương lan rộng, khiến mọi người khoan khoái, vui vẻ. Vì thế dùng hoa sen để so sánh với mười loại thiện pháp mà Bồ Tát phải tu. Một trong mười loại thiện pháp đó là Giới hương Viên mãn: Tu hành Bồ Tát, kiên trì tất cả giới luật mà khộng phạm, do giới này có thể trừ bỏ ác nghiệp thân ngữ, giống như mùi hương có thể trừ bỏ đi xú khí, ví như hoa sen tỏa mùi hương, xa gần đều biết.