Hoan Hỷ - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa
Hoan Hỷ - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa

Hoan Hỷ - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa

1.450.000₫
Available Product: [VN] iPhone 13 Pro 1650
[VN] iPhone 13 Pro 1650
Color: Classic Black
Classic Black
Classic Black
Premium Gold
Premium Gold
Size: iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
Tinh thần sản phẩm

Hoa sen mọc ra từ bùn nhơ mà không vấy bẩn, mùi hương lan rộng, khiến mọi người khoan khoái, vui vẻ. Vì thế dùng hoa sen để so sánh với mười loại thiện pháp mà Bồ Tát phải tu. Một trong mười loại thiện pháp đó là Người trông thấy đều hoan hỷ. Khi thiện hành của Bồ Tát được thành tựu, hình tượng hiện lên trang nghiêm đẹp đẽ, người nào thấy đều cảm được sự may mắn, ví như hoa sen có mùi thơm ngát, khiến người nhìn ngắm hoặc nằm mơ thấy đều cảm thấy may mắn, hoan hỷ.