Mẫu Đệ Nhất (Mẫu Thượng Thiên), iPhone X/Xs
Mẫu Đệ Nhất (Mẫu Thượng Thiên), iPhone X/Xs

Mẫu Đệ Nhất (Mẫu Thượng Thiên), iPhone X/Xs

1.790.000₫
Mẫu Đệ Nhất (Mẫu Thượng Thiên), iPhone X/Xs

Mẫu Đệ Nhất (Mẫu Thượng Thiên), iPhone X/Xs

1.790.000₫
Tinh thần sản phẩm

Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu Thượng Thiên) là người nữ tử thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trải qua 3 lần xuống trần độ người từ các nhà nước phong kiến của Việt Nam thì bà đã được các triều đại phong làm Mẫu nghi thiên hạ hay còn được gọi là mẹ của muôn dân.

Các nghệ nhân La Sonmai tạo tác hình ảnh của Thánh mẫu bằng công tác tuyển lựa và triển khai những chất liệu đặc biệt nhất, nhằm đưa đến một thần thái vừa linh thiêng, nhưng vừa gần gũi...