Mandala Mẫu 2 - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa
Mandala Mẫu 2 - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa

Mandala Mẫu 2 - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa

1.450.000₫
Available Product: [VN] iPhone 13 Pro 1650
[VN] iPhone 13 Pro 1650
Color: Classic Black
Classic Black
Classic Black
Premium Gold
Premium Gold
Size: iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
Tinh thần sản phẩm
Mandala là một phù hiệu tượng trưng vô cùng quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong Phật giáo. Hoa sen Mandala biểu tượng cho sự cân bằng trong tâm trí và cơ thể.