Đàn Tràng - iPhone 12 - Cá nhân hóa
Đàn Tràng - iPhone 12 - Cá nhân hóa
Đàn Tràng - iPhone 12 - Cá nhân hóa
Đàn Tràng - iPhone 12 - Cá nhân hóa
Đàn Tràng - iPhone 12 - Cá nhân hóa
Đàn Tràng - iPhone 12 - Cá nhân hóa

Đàn Tràng - iPhone 12 - Cá nhân hóa

1.650.000₫
Available Product: [VN] iPhone 12 Series 1450
[VN] iPhone 12 Series 1450
Color: Premium Gold
Premium Gold
Premium Gold
Glossy Black
Glossy Black
Classic Black
Classic Black
Size: iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12/12 Pro
Tinh thần sản phẩm

Đàn tràng là một trong các nghĩa của Mạn đà la (Mandala), là một phù hiệu tượng trưng vô cùng quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong Phật giáo. Đàn tràng mô tả sự hài hòa của thần tịch tĩnh và thần phẫn nộ, mô tả tồn tại sự xung đột của sức mạnh, xúc động và cảm xúc mãnh liệt của nguyên thủy. Ngoài ra, Đàn tràng còn mô tả tia chớp của thần tính, tất cả những điều này đều tồn tại ở nơi thâm sâu nhất của tinh thần. Thông qua tinh thần để tiến vào Đàn tràng, con người có thể dần dần tiếp cận hạt nhân nội tại của mình.