Cây Thập Giá Celt (Nền Vỏ Trứng), iPhone Xs Max
Cây Thập Giá Celt (Nền Vỏ Trứng), iPhone Xs Max
Cây Thập Giá Celt (Nền Vỏ Trứng), iPhone Xs Max

Cây Thập Giá Celt (Nền Vỏ Trứng), iPhone Xs Max

1.790.000₫
Cây Thập Giá Celt (Nền Vỏ Trứng), iPhone Xs Max

Cây Thập Giá Celt (Nền Vỏ Trứng), iPhone Xs Max

1.790.000₫
Tinh thần sản phẩm

Thánh giá Celtic mô tả một thập giá tiêu biểu của Ki-tô giáo nằm trước một vòng tròn. Nếu cầm sản phẩm theo chiều dọc, cây thập giá Celt – dưới lớp vỏ mịn màng của sơn mài truyền thống – như nằm trọn trong bàn tay của người mang đức tin. Theo tôn giáo phương Tây, sự an lành được truyền từ Thánh giá qua lòng bàn tay, tạo ra năng lượng tốt lành, có thể lan tỏa đến mọi người.

Thánh giá được tái tạo trong màu sắc tươi sáng, như được đặt trước ánh sáng mặt trời, để cho thấy quyền tối thượng của Đức Ki-tô vượt trên thế giới tự nhiên. Tác phẩm là thành quả của La Sonmai sau thời gian nỗ lực nghiên cứu, tuyển lựa và thực hiện với 15 công đoạn khác nhau bằng tay.