Bảo Bình, 11 Pro Max
Bảo Bình, 11 Pro Max

Bảo Bình, 11 Pro Max

2.390.000₫
Material: Premium Gold
Premium Gold
Classic Black
Tinh thần sản phẩm

 Đặc điểm viền ốp: TPU phủ chrome, mềm dẻo, bao toàn bộ viền máy và chống sốc tốt hơn.