Last Chance to Buy for Samsung Note 9

La Sonmai sẽ chính thức ngưng chế tác một số sản phẩm. Đây là cơ hội cuối cùng để sở hữu tác phẩm mà quý khách hàng yêu thích!

Ưu đãi áp dụng cho sản phẩm nguyên giá, đơn hàng sẽ được giao ngay tới khách hàng sau khi xác nhận thành công.

Giá hiển thị chưa bao gồm ưu đãi, mã ưu đãi sẽ tự động áp dụng khi lựa chọn sản phẩm