CƠ HỘI ĐẶT MUA GIỚI HẠN

Với đặc trưng chế tác sơn mài thủ công dài ngày, La Sonmai mở đơn đăng ký Pre - Order dành riêng cho phiên bản giới hạn 50 Bút Khởi Nguyên đầu tiên. 

- Thời gian nhận hàng: sau 3 tuần kể từ ngày Pre - Order

- Bảo hành: 2 năm (sửa chữa các lỗi từ sơn mài)