Tứ Bất Tử

Tứ Bất Tử

Lọc theo

“Tản Viên đại vương đi từ biển lên núi, Phù Đổng thiên vương cưỡi ngựa bay lên không trung, Đồng Tử nhà họ Chử gậy nón lên trời, Ninh Sơn.  Từ Đạo Hạnh in dấu vào đá để đầu thai. Ấy là An nam tứ bất tử vậy”. (Dư Địa Chí - Nguyễn Trãi)

“Tứ bất tử” là tên gọi tắt của bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng bản địa Việt Nam. Bốn vị thần ấy bao gồm: Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh Công Chúa, Phù Đổng Thiên Vương, Phù Đổng Thiên Vương. Không những được thờ cúng rộng rãi, mà những tích truyện dân gian, ý nghĩa tâm linh và giá trị nghệ thuật xoay quanh hình ảnh Tứ Bất Tử vẫn là một kho tàng văn hoá kết nối những thế hệ của ngàn đời.

Thời gian qua, La Sonmai đã giới thiệu những bộ sưu tập mang đậm nét văn hoá tín ngưỡng của Việt Nam và Thế giới. Ở Việt Nam, các vị thần không chỉ cư tâm tại nơi bảo điện: họ luôn luôn hiện diện trong ý thức hướng về cội nguồn của chúng ta, họ luôn luôn gần gũi và che chở. Chúng tôi quan niệm rằng những hình ảnh tâm linh đã in sâu vào kí ức dân tộc luôn luôn cần được khám phá lại. Để mỗi khi chiêm ngưỡng, chúng ta lại nhận ra những điều mới mẻ, giống như một cuộc hành trình hồi hương về nơi bảo giám tinh thần của dân tộc Việt.


sản phẩm